klima

Klimatizácia

Ponúkame:

- vákuovanie a plnenie autoklimatizácie chladivom vrátane oleja
- opravy klimatizačného systému (pretesnenie, výmena chladičov, výmenníkov atd.)
- detekcia úniku chladiacej náplne a jej následné odstránenie
- dezinfekcia a antibakteriálna ochrana (zabraňuje tvorbe plesní nasledovného zápachu)