Emisne kontroli

EMISNE KONTROLY


Prečo navštíviť naše pracovisko emisnej kontroly

Už od začiatku svojej činnosti sme sa rozhodli poskytovať služby v tejto oblasti úplne novým spôsobom orientovaným na potreby zákazníka. Vďaka dostatočnej kapacite emisných kontrol a zodpovedajúcemu počtu zamestnancov nemusíte strácať veľa času čakaním.

Príprava na emisnú kontrolu
Informácie, ktoré Vám chceme v rámci tohto príspevku poskytnúť, majú poslúžiť ako jednoduchý návod na plynulé absolvovanie emisnej kontroly Vášho vozidla. Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené. Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť stanovené doklady.

Kedy emisnú kontrolu nie je možné vykonať?
a)nepredložíte ustanovené doklady
a) nemožno naštartovať motor
b)vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
c)Ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií
d) vozidlo má poruchu na plynovom zariadení